Armada Fastigheter

Trivsel och Trygghet

Trivsel för alla

Att bo i flerfamiljshus skapar många möjligheter till gemenskap och trivsel, men ställer också krav på dig som hyresgäst och det är viktigt att du visar hänsyn till dina grannar.

Håll trapphuset fritt så att räddningspersonal kommer fram om olyckan skulle vara framme.

Nattro och trygghet är viktigt så tänk på att efter klockan 22.00 bör det vara lugnt och tyst från din lägenhet. Förvarna dina grannar om du ska ha fest och kom ihåg att dina gäster är ditt ansvar.

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen och även på lekplatser som inte är inhägnade eller tydligt avgränsade.

Gården är en gemensam plats för lek och avkoppling, släng inte skräp, fimpar och glas på marken. Hjälp oss att hålla den ren och säker för alla, stora som små.

Mata inte fåglar! Man kan tycka synd om fåglar, men tyvärr så smutsar de ner samt att tappad mat drar till sig möss och råttor.

Sortera dina sopor enligt de instruktioner som gäller för en trevligare miljö. Om du inte vet vad som gäller är du välkommen att kontakta oss.

Husdjur

Husdjur är oftast till stor glädje för många, både ägare och grannar, men ibland kan de innebära problem och det finns en del saker man bör tänka på.

Katt

som kattägare har man ansvar för sin katt, dels att katten mår bra, men också att katten inte orsakar störningar för omgivningen. Det är tyvärr inte ovanligt att lösspringande katter förorenar i sandlådor, trappuppgångar, på uteplatser med mera och för allergiker kan de ofta vara ett stort problem.

Hund - håll alltid din hund kopplad! Även om du vet att din hund är den snällaste av dem alla så är många människor rädda för hundar. Rasta din hund på lämpliga ställen och plocka alltid upp efter din hund.

Trygghet

Trygghet är högt värdesatt av våra hyresgäster.

Grillning

Grillning på balkongen eller uteplats är inte tillåtet - gäller även el-grill.

Ohyra och allvarliga fel i lägenhet

Får du t ex mjölbaggar eller dylikt i lägenheten måste du kontakta Anticimex (uppge vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar) 08-517 634 00 eller 08-517 634 35 så att ohyran inte sprider sig.

Anmäl också sådana fel i lägenheten som du inte själv kan ta hand om. Det är särskilt viktigt att du omgående kontaktar oss vid större skador, som t ex vattenläckor, då du kan bli ersättningsskyldig om du inte har anmält felet. Kontakta felanmälan på telefonnummer 08-540 200 50

Vad gör jag om jag blir störd av min granne?

Det är alltid bäst att försöka prata med grannen för att finna en lösning. Går inte det kontakta:

Vår felanmälan på telefon 08-540 200 50 - dygnet runt!

Montering av parabol

För att en parabolantenn skall vara riskfri skall hela parabolskivan vara monterad på insidan av balkongen av en fackman. Parabolen får inte fästas på husväggen varken utanför eller innanför balkongräcket. Kontakta oss gärna om du har frågor om detta.

Parkeringsbestämmelser

Det här gäller för dig som hyresgäst:

Du får:

Köra till och parkera på din förhyrda parkeringsplats. En förhyrd p-plats gäller för ett (1) motorfordon. Du sköter själv snöskottning och eventuell sandning av din förhyrda parkeringsplats.

Köra fram till port för av- eller pålastning av tyngre gods. I samband därmed tillåts uppställning under högst 10 minuter. Du måste snabbt vid behov kunna flytta bilen för att ge plats för utryckningsfordon.

Du får inte:

Parkera på någon annans plats än din förhyrda parkeringsplats, alltså ej på besöksparkering.

I vissa av våra områden gäller p-automat med betalning per timme, dygn, dagar månad m m för en öppen p-plats utan el.

Du får inte köra eller ställa din bil med något hjul på grönytor, lekplatser eller andra ej körbara ytor.

Det är inte tillåtet att förvara saker på din förhyrda p-plats såsom däck, dunkar, bilbarnstolar m m. P-platsen är endast till för ditt motorfordon (personbil/MC). Ditt fordon ska vara i körbart skick och får inte vara avställt.

Ladda inte din el-bil i motorvärmaruttaget, det utgör en stor brandrisk. El-apparater med större effekt än 800 watt får ej heller användas i motorvärmaruttagen.

Besökare får:

Parkera på markerad p-plats på Armadas besöksparkering/betalplatser. Vid längre besök kan ett tillfälligt parkeringstillstånd hämtas ut på Armadas kontor under deras öppettider. I akuta fall kan även kommunens reception eller vårt förvaltningsbolag hjälpa till att skriva ut ett tillfälligt parkeringstillstånd under deras öppettider.

Köra fram till port för på- och avlastning på samma villkor som för boende enligt ovan.

Besökare får inte:

Parkera på annan plats än besöksparkering/betalplatser.


HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 telefontid 09:00 -11:30

marknad@armadafast.se

För samtliga p-platser gäller att anvisning genom p-vakt eller skylt skall följas. Den som inte följer dessa regler skall erlägga en kontrollavgift. Inbetalningskort jämte uppgift om typ av avtalsöverträdelse anbringas synligt på fordonet. Kontrollavgiften skall erläggas inom två veckor. I annat fall överlämnas ärendet till juridisk inkassobyrå för vidare åtgärder. Kostnaden kan då bli större. Om du anser att p-vakt felaktigt påtalat något avtalsbrott bör du snarast skriftligen motivera detta till Euro Park. Du underrättas sedan skriftligen om beslutet.

Bostadsområdet ägs av Armada Bostäder AB och är således privat område och gäller under de parkeringsbestämmelser som fastställs av Armada.

Området bevakas av anlitat företag:

Euro Park Svenska AB

117 60 STOCKHOLM

Besöksadress: Årstaängsvägen 7A

Tel: 08-556 306 70 Dagtid

Tel: 08-540 200 50 Kvällar och helger

Fax: 08-18 77 43

Tvättstugeregler

Välkommen till din tvättstuga!

Här gäller följande regler:

 • Ej utnyttjad bokad tvättid kan efter 30 minuter disponeras av annan hyresgäst
 • Torkutrustning får användas en halvtimme efter avslutad tvätt
 • Töm alla fickor i kläderna innan du stoppar in dem i maskinen
 • Bygel-BH ska tvättas i tvättpåse. Byglar som lossnat är den vanligaste orsaken till skador på maskinerna
 • Använd aldrig klorin eller färgningsmedel i maskinerna
 • Mattor får bara tvättas i särskild grovtvättmaskin
 • Husdjur får inte vara i tvättstugan
 • Rökförbud gäller i tvättstugan och i alla andra gemensamma utrymmen.
 • Efter varje tvättpass ska det städas. Så här gör du:
  • torka av bänkar & maskiner med lätt fuktad trasa
  • torka ur tvättmedelsfacket och lämna locket uppställt
  • ta bort luddet i torktumlaren
  • sopa & våttorka golvet
  • plocka med dig all tvätt
  • stäng alla fönster

Gör en felanmälan om något i tvättstugan gått sönder!

Miljötipset

Så här kan vi hjälpas åt för att skona miljön:

 • Använd miljömärkta tvättmedel.
 • Överdosera inte tvättmedel. Kolla på paketet hur mycket som behövs beroende på vattnets hårdhetsgrad, som är mjukt i vår kommun
 • Tvätta ej på högre temperatur än vad som står på plagget. Moderna maskiner och tvättmedel är mycket effektiva.
 • Låt inte torkrum och torkskåp stå på i onödan.

Energispartips

All energianvändning påverkar vår miljö. Även du som bor i lägenhet kan med enkla åtgärder hushålla med energin och värna om miljön samtidigt som du sänker dina kostnader.

 • Använd rätt platta vid matlagning. Om plattan är 1 cm större än kastrullen ökar energiförbrukningen med 20%.
 • Koka mat med locket på. Det sparar ca 30% energi.
 • Vattenkokare är det mest effektiva sättet att koka vatten.
 • Använd endast kastruller och pannor med slät botten. 0,5 mm ojämnhet ökar förbrukningen med 25%.
 • Tina den frysta maten i kylskåpet istället för i micron. Du sparar in strömmen till micron och kylskåpet får hjälp att hålla kallt.
 • Frosta av din frys regelbundet. Dammsug även baksidan på kyl- och frysskåp så drar de mindre energi samtidigt som brandrisken minskar.
 • Ha rätt temperatur i kyl och frys, +10 grader i svalen, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen.
 • Fyll alltid disk- och tvättmaskinen helt.
 • Moderna apparater drar inte mycket ström i stand-by läge, men har du en äldre apparat ska du stänga av den helt när du inte använder den.
 • Se över ditt elavtal, det kanske finns någon som kan leverera billigare och mer miljövänligt producerad el.
Grunddokument X2 0010 Vindverk
Tecknad bild av vindkraftverk

Vattenspartips

 • Låter du vattnet flöda fritt när du tvättar dig eller borstar tänderna? Gör inte det! – Här kan du spara många liter genom att stänga av vattnet när du inte behöver använda det.
 • Det finns mycket vatten för en familj att spara på att se över sina duschrutiner. Duschar du exempelvis i fem minuter använder du i snitt 45 liter vatten. Stäng av vattnet när du tvålar in dig eller schamponerar håret.
 • En dusch på en kvart förbrukar tre gånger så mycket, cirka 135 liter. Att tappa upp ett bad i badkaret förbrukar cirka 195 liter vatten. Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkar.
 • Om toaletten står och rinner kan över 1 000 liter vatten per dygn försvinna i onödan. Det motsvarar 5 fulla badkar – per dygn! Står toaletten och rinner? Gör då en felanmälan så kommer våra fastighetstekniker och fixar det.
 • Det går åt nästan lika mycket vatten och energi för att köra en full tvättmaskin som att köra en tvättmaskin med endast en tröja i. Spara vatten genom att fylla tvättmaskinen ordentligt innan start.
 • En kvarts disk under rinnande vatten kräver hela 75 liter vatten. Använd balja eller diskpropp när du diskar. En droppande kran kan dra lika mycket energi och vatten per dag som en hel dusch. Ett helt års droppande motsvarar ca 100 fyllda badkar!
 • Felanmäl till 08-540 200 50 så fort du ser en droppande kran!

Värmeriktlinjer

Hur varmt man vill ha i sin lägenhet varierar ofta från person till person, några är frusna av sig och vill ha varmt medan andra trivs bäst när det är lite svalare.

Hos Armada följer vi Folkhälsomyndighetens riktvärdesrekommendationer som innebär att lufttemperaturen inomhus bör vara 20 grader Celsius mätt med en vanlig termometer, vilket i sin tur motsvarar ca 18 grader Celsius, mätt som operativ temperatur. Operativ temperaturmätning görs med ett särskilt mätinstrument då hänsyn även tas till omgivande ytors temperatur, som stjäl värme från kroppen. Du kan till viss del reglera värmen själv i din lägenhet via termostaten på elementet upp till Folkhälsomyndighetens satta riktvärdesrekommendationer. Det är den värmekomfort som ingår i hyran.

Varje grad varmare vi har inomhus ökar dock fastighetens energianvändning och bidrar till en negativ klimatpåverkan.

Möblera klokt

Både termostatventiler och element behöver fri cirkulation. Inred därför inte med möbler eller tunga gardiner framför – de hindrar värmen från att strömma ut i rummet. Undvik också värmealstrande apparater för nära termostaten. Värmen från t.ex. en tv kan göra att termostaten slås av.

Håll ventiler öppna och rena

De flesta lägenheter ventileras genom till- och frånluft. Tilluftsventilerna sitter ofta vid fönstren och ska hållas öppna för att undvika undertryck i lägenheten, vilket kan upplevas som kalldrag. Frånluftsventilerna i kök och badrum måste hållas öppna och rena. Torka regelbundet av ventilen i badrummet och gör rent filtret i köksfläkten.

Stäng av köksfläkten direkt efter matlagning

Om fläkten står på ett forcerat läge i onödan kan den bidra till att värmen dras ut ur lägenheten.

Vädra rätt

När du vädrar så gör det snabbt och effektivt, gärna med tvärdrag i max 10 minuter. Kalluften från ett fönster som står på glänt kyler ner lägenheten och påverkar dessutom termostatventilen som då släpper fram mer värme till elementen utan att det blir ett dugg varmare i lägenheten, man gör helt enkelt som det gamla uttrycket säger och ”eldar för kråkorna”.

Kontrollera temperaturen en bit in i lägenheten

För att få ett korrekt värde ska du använda en ordentlig termometer och mäta i rummets s.k. vistelsezon, minst 1 meter upp från golvet, mitt i rummet. Vid en yttervägg, nära golvet eller vid ett fönster blir temperaturen missvisande.

Om det är under 20 grader kontakta felanmälan på telefonnummer 08-540 200 50 så de kan lokalisera problemet. Du ska inte behöva ha kallare än 20 grader i din lägenhet.

Vad gör jag om jag fryser?

På hösten och våren när vädret slår om och det blir svalare/varmare ute kan det ibland kännas lite ruggigt inne. Elementen är bara ljumma och man fryser. Men då är det viktigt att titta på termometern. Är rumstemperaturen runt 20 grader är faktiskt allt som det ska.

Om du däremot vill ha varmare än de 20 grader som vi tillhandahåller kan vi rekommendera dig att köpa extra värmeelement. Sådana pluggar du bara in i en vanlig kontakt i väggen och betalar sedan via elräkningen för de extra grader du önskar i lägenheten.

Vad gör jag om termometern visar mindre än 20 grader?

Om rumstemperaturen skulle bli onormalt låg kan något fel ha uppstått.

Då ska du kontakta felanmälan på telefonnummer 08-540 200 50.

Källsortering

Mycket av våra sopor kan återvinnas vilket är bra för miljön! Vi ger dig möjligheten att lämna dina sorterade sopor nära din bostad.

Källsorteringen börjar i köket!

Försök att hitta en lösning som passar dig, så att det blir lätt att sortera och lagra undan avfallet. Så här kan du ha det:

Restsopor (gamla soppåsen) i en korg på insidan av diskbänksdörren

Förpackningar (glas, metall, plast, papper) i en större papperskasse. Om du blandar allt i en påse i köket så tar det mindre plats. Sedan sorterar du förpackningarna i ditt källsorteringsrum. Tänk på att alla förpackningar måste vara rena och torra innan du lämnar dem i källsorteringsrummet.

Tidningar och returpapper kan du ha i en större papperspåse i en garderob eller under diskbänken om det finns plats.

Elektronik är allt med sladd eller batteri + alla typer av armaturer. Skruva ur lampan och lägg den i separat kärl. Tänk på att inte krossa tv- och dataskärmar eller glaset på glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

Farligt avfall ska alltid förvaras oåtkomligt för barn. Om du lämnar det farliga avfallet i en annan förpackning än originalet måste du skriva på vad det är. Farligt avfall kan inte lämnas i källsorteringsrummen utan skall lämnas på miljöstationer eller Brännbacken.

Hur gör man?

Skölj ur - annars luktar det i köket och i källsorteringsrummet

Låt torka - så det inte blir kletigt och kladdigt i köket och källsorteringsrummet

Platta till - så tar det mindre plats i köket och i källsorteringsrummet, du och vi kan då tömma mer sällan

Ta av korkar, lock och annat löst - de är ofta av ett annat material. (även om både burken och korken är i plast, det är olika plaster)

Inga påsar, kassar, snören eller smutsiga förpackningar - töm ur kassarna och ta bort plast och snören kring tidningar.

Vad sorteras var?

Avfall kan lämnas på följande platser:

Brännbacken – Återvinningscentral, tar emot grovavfall, farligt avfall, elektronik med mera.

Miljöstationer - där lämnar du ditt farliga avfall.

Källsorteringsrum - här kan du lämna restsopor, förpackningar, tidningar och returpapper, well och elektronik.

Du vet väl om att även dina matrester kan återvinnas och komma till nytta som biogas eller biogödsel? Avfallshantering är en viktig del i miljöarbetet och mellan 2013 och 2015 införde vi successivt möjligheten för våra hyresgäster att kunna återvinna matavfall.

OBS! Från och med 1 januari 2024 så är det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall!

Så här går det till

Varje hushåll får all nödvändig utrustning från oss. Utrustningen består av en påshållare samt bruna papperspåsar som är framtagna speciellt för insamling av matavfall. Påsarna rymmer cirka fem liter matavfall och är gjorda av vattenavvisande papper. Pappret släpper igenom vattenånga, men inte vattendroppar. Det är viktigt att påsen sätts i den särskilda påshållaren för att luften ska kunna cirkulera runt påsen så att vattnet kan avdunsta för att påsen inte ska gå sönder.

Påsen kommer att bli fuktig och missfärgad på utsidan, det är normalt. Du kan lägga lite hushålls- eller tidningspapper i botten på påsen om du vill. Om matavfallet är blött kan du låta det rinna av innan du stoppar det i påsen.

Efter 2-3 dagar eller när du fyllt påsen till den streckade linjen på insidan av påsen ska du rulla ihop påsen i överkant så att den stängs och sedan lägga den i det bruna kärlet för insamling av matavfall. Om påsen är väldigt blöt kan du sätta en extra matavfallspåse utanpå innan du lägger den i kärlet.

Matavfallet blir miljövänlig biogödsel och biogas

Av det insamlade matavfallet framställs biogas som används som drivmedel för bilar och stadsbussar, samt biogödsel som används som växtnäring till odlingsmarker.

Det är viktigt att man sorterar rätt!

För att återvinningen ska fungera och kunna användas till biogas eller biogödsel är det viktigt att man använder den avsedda bruna påsen samt att man endast lägger matavfall i påsen och i kärlet för matavfall. Är man osäker vad som räknas som matavfall är det bättre att slänga det med restavfallet (hushållssoporna).

Det här kan du lägga i påsen

 • Matrester
 • Bröd och gryn
 • Grönsaker, rotfrukter, frukt
 • Kaffesump, kaffefilter Tesump, tepåsar
 • Ris, mjöl, pasta
 • Ägg och äggskal
 • Skaldjur, även skalen
 • Mindre ben från kött, fisk och fågel
 • Snacks, godis, choklad

Tar dina papperspåsar slut kan du hämta fler hos följande butiker:

Coop Extra, utanför kassorna

ICA Kvantum, vid returstationen

Willys, vid returstationen

Hemköp Favoriten, på järnavdelningen

Du kan även hämta påsar på Roslagsvattens reception, plan 3 på Sågvägen 2, eller på Brännbackens återvinningscentral.

STORT TACK FÖR DIN INSATS!

Hyresgästföreningslokal

När det gäller hyra av kvarterslokaler för t ex kalas, fest, möten eller dylikt, kontakta din lokala Hyresgästförening.

Kontaktinformation finns i porten i de områden där det finns en aktiv hyresgästföreningslokal.

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår