Armada Fastigheter

När du flyttar in

Om du är ny som hyresgäst hos Armada Bostäder AB så vill vi önska dig välkommen och vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Nycklar och taggar

Nycklar och eventuella taggar till din nya bostad kvitteras ut i receptionen på vårt kontor i Alceahuset, Hackstavägen 22, av kontraktsinnehavaren mot uppvisande av legitimation, tidigast den 1:a i månaden när hyresavtalet börjar gälla mellan kl 13.00 - 15:00. Om den 1:a infaller under en helg, kan nycklar och taggar kvitteras ut först nästkommande vardag mellan kl 13.00 - 15:00. Våra normala öppettider är annars vardagar mellan kl 09:00 - 12:00.

Du får normalt tre lägenhetsnycklar när du flyttar in. Om fastigheten är utrustad med elektroniskt skalskydd får du även tre taggar (plastbrickor) till entrédörren. Varje tagg har samma status som en nyckel. I de flesta områden har vi elektronisk bokning av tvättstuga med tagg.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket www.skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring www.adressandring.se

OBS! det lägenhetsnummer som du ska ange i samband med din flyttanmälan är Lantmäteriets fyrsiffriga lägenhetsnummer, det finns noterat på hyresavtalet samt även anslaget i trapphuset dit du flyttar.

Flytt av el, telefon och internet

E.ON får information från Armada Bostäder AB vid nytecknande av hyresavtal gällande den fasta delen, men du kan naturligtvis själv välja vilken el-leverantör du vill teckna avtal med gällande förbrukningen, d v s den rörliga delen.

För flytt eller tecknande av telefon- eller internetabonnemang tar du själv kontakt med leverantör av dessa tjänster.

De flesta av våra lägenheter är anslutna till Teknikbyrån för bredbandsuppkoppling.

Hemförsäkring

Det är viktigt att man har en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme!

Förråd

De flesta lägenheter har separata förråd avsedda för förvaring. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. Du får inte förvara brandfarliga vätskor i vinds- eller källarförråd. Det är inte heller tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar. Förvara inte värdefulla saker i förrådet, så förebygger du inbrott. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.

Lägenhetens skick

En avflyttningsbesiktning görs innan föregående hyresgäst lämnat in sina nycklar, när lägenheten är tom och städad, då har vi noterat eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks först i efterhand. Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med oss direkt, så att problemet kan lösas.

Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka eventuella fel och brister till oss.

Besiktningsprotokollet, som skickas till dig i samband med inflyttningen, visar vad du eventuellt kan få åtgärdat i lägenheten. Du kontaktar själv hantverkarna för att boka in en tid som passar dig. Lista med telefonnummer till våra hantverkare bifogas besiktningsprotokollet.

Att bo i hyresrätt

Skärpta regler

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Illustration av nycklar
Illustration av nycklar

Autogiro

Med autogiro betalas din hyra alltid på förfallodatum och hyran dras automatiskt från ditt bankkonto. Det enda du behöver tänka på är att täckning finns.

Så här gör du

Skicka in en ifylld blankett som du får via vårt kontor eller ansök direkt från vår hemsida med Mobilt BankID. En skriftlig bekräftelse på att medgivandet är registrerat kommer från din bank. Betalning via autogiro börjar gälla när du erhåller hyresavi med texten ”beloppet dras via autogiro” och summan är makulerad.

Täckning

Täckning måste finnas på kontot senast 1-2 dygn innan förfallodagen. Det går inte att sätta in pengar samma dag som hyran ska dras. Skulle täckning saknas måste manuell inbetalning ske omgående för att undvika försenings- eller kravavgifter.

Byte av konto/bank

Om du byter kontonummer eller bank ska du kontakta din bank.

Avanmälan

Om du vill avanmäla autogiro ska du kontakta din bank.

Vilken dag dras autogiro?

Autogiro dras alltid den sista i månaden (eller det datum du själv valt) om förfallodagen infaller på en vardag. Infaller förfallodagen under en helgdag dras autogirot nästkommande bankdag/vardag. Dragning sker endast en gång.

Kabel-TV, Internet, El

Kabel-TV

Har ni frågor gällande tv-utbudet?

Grundutbud ingår i hyran med minimum följande kanaler: SVT1, SVT2, 4, SVTB, Kunskapskanalen samt SVT24.

Önskar ni beställa ett digitalt utbud? Beroende på vilket område du bor i, så ska du kontakta olika leverantörer.

Boende i de flesta av våra områden:

Telenor (kabel-tv)

www.telenor.se

Boende på Stenhagen 1 (Handlare Janssonsväg 1-5 samt Stenhagsvägen 34 B-C):

Sappa

0774-444 744 - alla dagar 08:00-22:00

www.sappa.se

Boende i Roslags Kulla och på Ljusterö:

Ingen kabel-tv, tv-sändningarna går via vanlig antenn.

Bredband - Internet

IP-ONLY

För alla boende som tidigare haft internet via Teknikbyrån:

IP-Only levererar internet via bredband, öppet fibernät

Mest förmånliga pris tecknas direkt med Bredband2 på följande webbadress: https://www.bredband2.com/armada alternativt ring kundtjänst på telefonnummer 0770-811 000 OBS! viktigt vid telefonsamtal att meddela att man är hyresgäst hos Armada för att få det förmånliga priset!

För dig som önskar teckna avtal med annan leverantör än Bredband2:

Fyll i din adress på hemsidan med webbadress: www.ip-only.se/bestall och välj tjänsteleverantör och tjänster utifrån vad som passar dina behov bäst.

IP-Onlys kundservice når du på telefonnummer 0200-43 00 00 - vardagar 08:00-17:00 - eller via kontaktformulär på webbadressen: www.ip-only.se/privat/support/...

För boende på Solhöjden (Solskiftesvägen 10-12) samt Ljusterö kontaktar man IP Österåker för att teckna internetabonnemang på telefonnummer 08-124 464 80 alternativt besök dem på deras hemsida med webbadress: http://www.ip-osteraker.se/

Elabonnemang

E-ON

Kundservice angående el-abonnemang: 020 - 22 24 24

Din elleverans består av en fast och en rörlig del

Som fastighetsägare är det Armadas ansvar att anmäla till E-ONs fasta elnät när en förstahandshyresgäst flyttar in eller ut. Du kan naturligtvis fritt välja vilken leverantör du vill ha för den el du förbrukar i ditt hushåll (den rörliga delen d v s hushållselen).

När du flyttar in:

Armada registrerar dig som elabonnent till den dag ditt hyreskontrakt börjar gälla.

När du flyttar ut:

Armada säger upp ditt abonnemang hos E-ON. Ditt elavtal med E-ON upphör samtidigt som ditt hyreskontrakt.

Om du har en annan leverantör av din rörliga hushållsel, måste du själv säga upp avtalet hos den leverantören du har valt.

Namnändring port och dörr

Namnändring och tillägg av t ex make/maka/sambos namn på brevlåda/postbox/trapphusblad och dylikt sker i samband med närmast kommande månadsskifte.

Tillägg av namn

Vid tillägg av t ex make/maka/sambos namn: vänligen inkom skriftligen för att undvika eventuella felstavningar av namnet.

Vänligen skicka in personbevis vid namnändring.

Illustration av döda och dörrskylt
Illustration av döda och dörrskylt

Besiktning

Besiktning vid avflyttning

Kontakta i god tid före önskad besiktningsdag vårt förvaltningsbolag SVEFAB 08-540 200 50 för att boka besiktning.

Besiktning av lägenheten och tillhörande förråd ska ske när lägenheten och förråd är helt tömda samt städade. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag m m) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Eventuellt borttagna badkar, köksskåp o s v ska vara återställda. Om du fått bruksanvisning eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Om inte alla möbler och kartonger är utflyttade måste vi tyvärr reservera oss för de ytor som ej är besiktningsbara och vid eventuellt upptäckta debiterbara skador debiteras du i efterhand. Hyresgästen bör närvara vid besiktningen.

Brister i städningen debiteras.

Lämna nycklarna åter så snart lägenheten är besiktigad.

Renovering vid inflyttning

När du flyttar in i din nya lägenhet får du ett besiktningsprotokoll. I protokollet framgår vad som ska åtgärdas i lägenheten.

Du kontaktar själv de olika entreprenörerna och bokar tid. När du ska välja tapeter eller nya golv fyller du i en blankett för tapet- och/eller golvval (tapetvalskataloger och golvkataloger samt blanketter finns hos oss), då räknas sovrum 1, sovrum 2, vägg 1 eller vägg 2 o s v enligt följande bilder:

Rumsbeskrivning Besiktning - hur man rör sig klockvis genom lägenheten vid besiktning
Rumsbeskrivning Besiktning - hur man rör sig klockvis genom lägenheten vid besiktning
Väggbeskrivning Besiktning - hur man rör sig klockvis genom rummet vid besiktning
Väggbeskrivning Besiktning - hur man rör sig klockvis genom rummet vid besiktning

Hantverkare

Vid renovering av golv

LD Golv och Platt AB

Rums- & badrumsmattor samt parkettslipning. Kakling av badrum/kök.

Thomas Gatehag 08-409 058 02

Anders Wallen 070-441 80 56


Illustration av Verktyg
Illustration av Verktyg

För målning och luck/dörrlackning

HAGMANS MÅLERI AB

Målning och tapetsering. Luck- och dörrlackning.                                        

Ulf Hagman 070-748 49 22

Hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand?

Då ska du lämna in en ansökningsblankett till Armada Bostäder AB och få vårt godkännande till uthyrningen.

Tillstånd kan lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provboende med sambo, andra särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda skäl för uthyrning och Armada inte har befogad anledning att vägra samtycke.

T ex

 • Studera på annan ort
 • Arbeta tillfälligt på annan ort
 • Längre utlandsvistelse
 • Flytta ihop med någon på prov
 • Få vård på sjukhus eller liknande

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för max 1 år. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande. Om hyresgästen förvärvat villa eller bostadsrätt eller förhyrt annan lägenhet godkänns inte begäran om andrahandsuthyrning av lägenhet för exempelvis provboende, då det är att anse som ett förvärv av långsiktig karaktär.

Att tänka på

Vid en andrahandsuthyrning är det också viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Utomlandsvistelse

Om du ska vistas utomlands under tiden, ska fullmakt lämnas till någon i Sverige, som kan företräda dig i alla angelägenheter som rör lägenheten.

Andrahandshyresgästen

Person som gjort sig känd hos oss som störande, accepteras ej som andrahandshyresgäst. Andrahandshyresgästen skall informeras om, att han/hon ska avflytta senast när andrahandsavtalet upphör och kan ej påräkna med att få bo kvar i lägenheten.

Andrahandshyresgästen får heller inte ha ett eget bostadshyresavtal med Armada. Om så är fallet måste detta avtal sägas upp.

Återflyttning

Om du inte tänker återflytta till lägenheten, skall kontraktet sägas upp.

Kontraktet

Ett andrahandskontrakt upprättas, finns hos bokhandel, och inlämnas till oss för godkännande. Ange adress och telefonnummer där vi kan nå dig, om något händer som berör lägenheten.

Tillstånd gäller en bestämd person, om du vill hyra ut till någon annan, krävs nytt tillstånd.

Om Armada upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd sägs hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet som bostad, vilket ger rätt till uppsägning.

GLÖM EJ ATT BIFOGA DE INTYG SOM BEHÖVS FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDET!

HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 telefontid 09:00 - 11:30

marknad@armadafast.se

Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

Andrahandshyrans storlek

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader.

Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Inneboende

Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboendesituation.

Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

Olagligt i vissa fall

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög.

Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

 

Byt bostad

Om dina behov av bostad ändras kan du kanske hitta en ny bostad bland våra lediga lägenheter eller genom att själv hitta en bytespartner och göra ett s k direktbyte.

Vid byte av lägenhet via vår kö måste man börja om genom att ställa sig i vår bostadskö och samla köpoäng (OBS! gäller ej vid ett direktbyte).

Du kan då söka en ny lägenhet på vår hemsida bland våra lediga lägenheter. Tänk på att du som regel har 3 månaders uppsägningstid på din nuvarande lägenhet.

Bostadsbyte genom direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är heller inget krav att den du byter bostad med ska vara en Armada hyresgäst.

För att vi ska godkänna ett lägenhetsbyte måste beaktansvärda skäl finnas. Sådana skäl kan vara förändringar som efter avtalets tecknande uppstått i familje-, ekonomi- eller arbetssituation. Det är viktigt att båda parter utförligt beskriver skälen för lägenhetsbyte i ansökan till oss, om båda parter är hyresgäster hos Armada. De angivna skälen ska påvisa det förändrade förhållande som har bidragit till att ett lägenhetsbyte har blivit aktuellt för er. Observera att du tillsammans med din ansökan måste lämna intyg som styrker ditt/ert skäl till direktbyte. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Ett direktbyte måste förstås alltid godkännas av Armada och nya hyreskontrakt undertecknas!

När du hittat någon att byta med ska ni tillsammans lämna in en ansökan om direktbyte till oss. Blanketten ska undertecknas av båda parter och måste vara oss tillhanda minst två (2) månader innan bytet ska ske. OBS! Vi handlägger inga direktbyten till 1 januari samt 1 juli och 1 augusti. Är det ett direktbyte med en bytespart hos annan hyresvärd, s k direktbyte utom Armada, kan det vara längre handläggningstider.

Att tänka på vid bostadsbyte

Både vid internbyte genom vår bostadskö samt direktbyten inom Armada görs först en förhandsbesiktning, då noteras debiterbara skador som skall regleras innan nytt kontrakt kan skrivas. Sedan blir det ytterligare en avflyttningsbesiktning när lägenheten är helt tom samt städad och för eventuellt ytterligare debiterbara skador som då upptäcks blir du fakturerad i efterhand.

Den som vill göra direktbyte av lägenhet och kommer från annan fastighetsägare, d v s direktbyte utom Armada, ska lämna inkomstuppgifter, anställningsavtal, personbevis samt kopia på sitt hyresavtal tillsammans med bytesansökan.

Garage- eller p-plats följer inte med utan sägs automatiskt upp i samband med direktbytet, så det är viktigt att notera om man behöver p-plats eller garageplats på ansökan.

OBS! Läs igenom blanketten Ansökan om direktbyte innan du fyller i den. Ansökan måste innehålla samtliga efterfrågade uppgifter, glöm ej bifoga eventuella intyg som styrker de beaktningsvärda skälen. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Är både du och din bytespart hyresgäster hos Armada? Då får ni byta om ni:
 • Har beaktansvärda skäl – vilket t ex kan vara att antal medlemmar i hushållet har minskat eller ökat, nytt jobb på annan ort, väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden till följd av sjukdom eller pensionering.
 • Inte har några skulder till Armada
 • Inte är eller har varit föremål för störningsärenden
 • Har betalat hyran punktligt
 • Att förhandsbesiktningen blir godkänd
 • Avse att bo permanent i den nya bostaden
Är bytesparten hyresgäst hos annan hyresvärd? Då gäller följande:
 • Armadas hyresgäst måste kunna uppvisa beaktansvärda skäl (se exempel enligt ovan)
 • Den bytespart som inte är hyresgäst hos Armada ska ha tillräcklig fast inkomst (3 x hyran)
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Skött hyran samt inte haft några störningsärenden hos tidigare hyresvärd
 • Avse att bo permanent i den nya bostaden

Så här ansöker du:

Välj den ansökningsblankett som passar ditt bostadsbyte: ansökan om Direktbyte inom Armada eller ansökan om Direktbyte utom Armada.

Fyll i och underteckna ansökan. Var noggrann med att ange ditt skäl till bytet samt bifoga eventuella intyg som styrker ditt skäl, eftersom det är en viktig förutsättning för att bytet ska kunna handläggas.

Skicka in ansökan komplett med alla handlingar till Armada Bostäder AB, Box 505, 184 25 ÅKERSBERGA.

HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 telefontid 09:00 - 11:30

marknad@armadafast.se

Skärpta regler

Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

Lägenhetsbyte

Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Både hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och den som lägenheten överlåts till ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år.

Olagligt i vissa fall

Det är brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

 

Illustration: Byggnader
Illustration: Byggnader

Uppsägning

En uppsägning ska alltid vara skriftlig, mail eller fax godkänns ej. Uppsägningen undertecknas av samtliga som står för kontraktet och skickas per post till oss, alternativt lämnas in på vårt kontor eller lämnas i vår vita brevlåda utanför vårt kontor. Det är också bra om du anger din nya adress och uppgifter om vem som kan visa lägenheten för nya hyresgäster. Vi skickar alltid en bekräftelse på uppsägningen tillsammans med avflyttningsinformation.

Uppsägningstid

Du har tre hela månaders uppsägningstid räknat från närmaste månadsskifte efter uppsägningen. Exempel: lägenheten sägs upp någon gång under januari månad, ditt avtal upphör 30 april.

Naturligtvis kan du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Det är dock alltid den kund som skriver kontrakt på din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras.

Visning

När du har sagt upp ditt hyresavtal börjar vi leta efter en ny hyresgäst till lägenheten. För att ge den nya hyresgästen möjlighet att komma och titta på sin nya bostad behöver vi din hjälp med visning. OBS! Du är enligt hyreslagen skyldig att låta visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten.

Publicering av lägenheter sker löpande. Vi skickar ut erbjudande till fem intressenter och de har 8 dagar på sig att gå och titta på lägenheten samt ge oss ett svar om de är intresserade av lägenheten. Det är du och intressenterna som kommer överens om dag och tid för visning.

Avflyttningsbesiktning

Kontakta i god tid före önskad besiktningsdag vårt förvaltningsbolag SVEFAB 08-540 200 50 för att boka besiktning.

Besiktning av lägenheten och tillhörande förråd ska ske när lägenheten och förråd är helt tömda samt städade. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag m m) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Eventuellt borttagna badkar, köksskåp o s v ska vara återställda. Om du fått bruksanvisning eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Om exempelvis egna vitvaror (diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare) eller väggfasta garderober lämnas kvar till nästa hyresgäst måste ett avtal gällande övertagande av inventarier upprättas och lämnas till besiktningsmannen. Om den nya hyresgästen sedan ej önskar skriva på avtalet och överta inventarierna, blir avflyttande hyresgäst debiterad för kostnaderna i samband med bortforslingen. Vi godkänner inga avtal om övertagande gällande övriga inventarier såsom hyllor, lösa garderober osv. – sådana inventarier ska vara borttagna vid avflyttningsbesiktningen

Om inte alla möbler och kartonger är utflyttade måste vi tyvärr reservera oss för de ytor som ej är besiktningsbara och debitering sker då i efterhand, vid eventuellt upptäckta debiterbara skador.

Hyresgästen bör närvara vid besiktningen.

Brister i städningen debiteras.

Återlämnande av nycklar mm

Nycklar och taggar m m bör lämnas snarast efter avflyttningsbesiktningen, dock senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet upphört i receptionen på vårt kontor i Alceahuset, Hackstavägen 22, entréplan. Vi är tacksamma om alla nycklar är borttagna från eventuella nyckelringar innan återlämnandet.

Alla nycklar och brickor/taggar som kvitterats ut vid inflyttningen och eventuellt efterbeställda ska återlämnas. Saknas nycklar eller att nycklar utan Armadas rekvisition (s k piratnycklar) lämnas, sker låsbyte obligatoriskt och detta debiteras avflyttande hyresgäst. Har ni kvitterat ut nycklar för hänglås till förråd så ska hänglåset låsas och lämnas kvar på förrådet samt nycklarna återlämnas tillsammans med övriga nycklar. Detta för att undvika att någon obehörig lägger beslag på förrådet, om det lämnas olåst mellan två hyresgäster.

Glöm ej ta bort eventuell bokningscylinder från tvättstugetavlan och lämna åter. Till cylindern hör 2 st nycklar.

Hos boende på Bergavägen 7-9 finns en TV-sladd, en s k Balun, som tillhör lägenheten och ska lämnas kvar, vilket noteras på besiktningsprotokollet. Saknad TV-sladd debiteras enligt gällande prislista.

För dem som bor på Stenhagen 1 (Handlare Janssonsväg 1-5 samt Stenhagsvägen 34B - 34C) finns en TV-box med kort som tillhör lägenheten och ska lämnas kvar, vilket noteras på besiktningsprotokollet. Saknad TV-box och/eller kort debiteras enligt gällande prislista. Det finns ett fönsterhandtag som även tillhör lägenheten och ska återlämnas tillsammans med nycklarna vid avflytt.

Flyttstädning

Du ska se till att lägenheten är i bra skick när du flyttar, var därför noggrann med flyttstädningen. Du får betala städningen i efterhand om det är slarvigt städat. Hela lägenheten ska vara ordentligt städad, kom även ihåg balkong och förråd. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

El

Uppsägning av fasta elabonnemanget hos E-ON görs av oss på Armada. Om du har den rörliga delen hos annan leverantör måste du själv säga upp den delen.

Kabel-TV/Bredband/Telefoni

Glöm ej säga upp detta själv!

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket www.skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring www.adressandring.se

HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 11 telefontid 09:00 -11:30

marknad@armadafast.se

Uppsägning vid dödsfall

En uppsägning ska alltid vara skriftlig, mail eller fax godkänns ej. Uppsägningen ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare och skickas per post till oss, alternativt lämnas in på vårt kontor eller lämnas i vår vita brevlåda utanför vårt kontor. Glöm ej att lämna namn och telefonnummer till dödsboets kontaktperson, för visning av lägenheten till nya hyresgäster. Vi skickar alltid en bekräftelse på uppsägningen tillsammans med avflyttningsinformation.

Uppsägning av lägenhet

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden är en kalendermånad. Det gäller endast om uppsägningen inkommer inom en månad från det att hyresgästen har avlidit. Annars gäller tre månaders uppsägningstid. Hyreskontraktet måste sägas upp av samtliga dödsbodelägare. För att styrka detta krävs dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket som visar vilka som är dödsbodelägare.

Exempel på uppsägningstid vid dödsfall:

Om uppsägningen inkommer under t ex april månad och personen har avlidit exempelvis den 9 april då upphör avtalet att gälla den 31 maj. Inkommer uppsägningen istället den 8 maj d v s uppsägning har inkommit inom en (1) månad från dödsfallet, upphör avtalet att gälla den 30 juni. En (1) månads uppsägning gäller i båda fallen. Skulle uppsägningen däremot inkomma den 10 maj upphör avtalet istället att gälla 31 augusti d v s då är det tre (3) månaders uppsägningstid som gäller (uppsägningen har ej inkommit inom en (1) månad från dödsfallet).

Dödsfallsintyg och släktutredning

Skatteverket registrerar dödsfall så snart dödsbevis har kommit in från läkare eller sjukhus. Efter registreringen kan olika intyg, som behövs i samband med dödsfallet, utfärdas. Ett exempel på intyg är "Dödsfallsintyg och släktutredning". Intyget används för att visa när en person avled och vilka efterlevande som finns. Intyget efterfrågas bland annat av Försäkringskassan om du ska ansöka om efterlevandepension men också av försäkringsbolag och bostadsföretag. Intyget beställer du hos Skatteverket.

Vad är ett dödsbo

Dödsbo är namnet på en död persons tillgångar och skulder. Ett dödsbo är en så kallad "juridisk person" och existerar fram till dess att dödsboet upplöses genom arvskifte. Om det bara finns en dödsbodelägare existerar dödsboet till dagen då bouppteckningen registreras.

Dödsbodelägarna förvaltar gemensamt och beslutar tillsammans om vad som ska göras, t ex uppsägning av hyreslägenhet. Ska någon ensam representera dödsboet måste denne ha fullmakt från alla övriga dödsbodelägare.

Dödsboet är hyresgäst

Om hyresgästen avlider under löpande hyrestid inträder dödsboet som utövare av hyresrätten. Dödsboet övertar hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Hyresvärden har alltså att hålla sig till dödsboet för att få ut hyran och en uppsägning av hyresavtalet skall riktas mot dödsboet.

Avlider en av flera hyresgäster på samma hyreskontrakt inträder dödsboet i den avlidnes rätt, vilket medför att hyresrätten kommer att utövas av dödsboet och kvarvarande medhyresgäster gemensamt.

Visning av lägenhet

När lägenheten blir ledig till uthyrning gäller alltid skyldighet att låta den visas på lämplig tid. Här är det alltså dödsboet som har den skyldigheten, därför behöver vi förutom namn också telefonnummer för förmedling. Publicering av lägenheter sker löpande. Vi skickar ut erbjudande till fem intressenter och de har 8 dagar på sig att gå och titta på lägenheten samt ge oss ett svar om de är intresserade av lägenheten. Ni blir kontaktad av intressenter för överenskommelse om tid för visning.

Se också Uppsägning

Överlåtelse Hyresavtal

Man har möjlighet att ansöka om överlåtelse av ett hyresavtal på närstående som man varaktigt sammanbott med på adressen. Varaktigheten ska vara cirka tre år och upphör om sökande flyttar ut och sedan flyttat in igen.

Som närstående räknas föräldrar, barn, syskon, eventuellt andra släktningar och samboende under äktenskapsliknande former. Vi gör sedvanlig inkomstprövning.

Grundprincipen enligt §33-34 Hyreslagen är att hyresvärden måste godkänna att hyresrätten till en bostad överlåts. Vid överlåtelse övertas bostaden i befintligt skick. 

Överlåtelse till make/maka.

Hyresvärden är skyldig att godta make/maka som hyresgäst vid dödsfall, skilsmässa eller boskillnad. En förutsättning är dock att makarna verkligen bott tillsammans i bostaden och att det finns ett beslut om äktenskapsskillnad eller ett skriftligt bodelningsavtal. 

Överlåtelse till sambo

Samma sak som ovan gäller då sambor flyttar isär. Antingen ska bostaden ha införskaffats för gemensamt bruk (boende) eller så ska parterna ha barn gemensamt. För att räknas som sambor krävs att de boende är ogifta och lever tillsammans under äktenskapsliknande former.

Överlåtelse till närstående.

Överlåtelse till närstående (föräldrar, barn, syskon eller andra nära släktingar) kan ske i sällsynta fall och med speciella skäl, om övertagaren varaktigt sammanbott med hyresgästen sedan inflyttningsdatum och de har brukat hela bostaden tillsammans. Den som vill ta över en bostad genomgår sedvanlig solvens- och vandelkontroll. 

Skulle vi inte godkänna överlåtelsen, kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning av beslutet. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.


Förrådsuthyrning

Mindre förråd

Vid intresse att hyra mindre förråd - från ca 3 kvm upp till ca 25 kvm - kontakta:

Helena Åkersten - 08-540 808 11

Telefontid 09:00-11:30

Parkeringsbestämmelser

Det här gäller för dig som hyresgäst:
Du får:

Köra till och parkera på din förhyrda parkeringsplats. En förhyrd p-plats gäller för ett (1) motorfordon. Du sköter själv snöskottning och eventuell sandning av din förhyrda parkeringsplats.

Köra fram till port för av- eller pålastning av tyngre gods. I samband därmed tillåts uppställning under högst 10 minuter. Du måste snabbt vid behov kunna flytta bilen för att ge plats för utryckningsfordon.

Du får inte:

Parkera på någon annans plats än din förhyrda parkeringsplats, alltså ej på besöksparkering. Enligt gällande kontraktsbestämmelser är hyresgäst eller annan boende som disponerar bil, skyldig att teckna någon form av parkeringskontrakt (garageplats eller öppen p-plats). I vissa av våra områden gäller p-automat med betalning per timme, dygn, dagar månad m m för en öppen p-plats utan el.

Köra eller ställa din bil med något hjul på grönytor, lekplatser eller andra ej körbara ytor.

Det är inte tillåtet att förvara saker på din förhyrda p-plats såsom däck, dunkar, bilbarnstolar m m. P-platsen är endast till för ditt motorfordon (personbil/MC). Ditt fordon ska vara i körbart skick och får inte vara avställt.

Ladda din el-bil i motorvärmaruttaget, det utgör en stor brandrisk. El-apparater med större effekt än 800 watt får ej heller användas i motorvärmaruttagen.

Besökare får:

Parkera på markerad p-plats på Armadas besöksparkering/betalplatser. Vid längre besök kan ett tillfälligt parkeringstillstånd hämtas ut på Armadas kontor under deras öppettider. I akuta fall kan även kommunens reception eller SVEFAB hjälpa till att skriva ut ett tillfälligt parkeringstillstånd under deras öppettider.

Köra fram till port för på- och avlastning på samma villkor som för boende enligt ovan.

Besökare får inte:

Parkera på annan plats än besöksparkering/betalplatser.


HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 telefontid 09:00 -11:30

marknad@armadafast.se

För samtliga p-platser gäller att anvisning genom p-vakt eller skylt skall följas. Den som inte följer dessa regler skall erlägga en kontrollavgift. Inbetalningskort jämte uppgift om typ av avtalsöverträdelse anbringas synligt på fordonet. Kontrollavgiften skall erläggas inom två veckor. I annat fall överlämnas ärendet till juridisk inkassobyrå för vidare åtgärder. Kostnaden kan då bli större. Om du anser att p-vakt felaktigt påtalat något avtalsbrott bör du snarast skriftligen motivera detta till Euro Park. Du underrättas sedan skriftligen om beslutet.

Bostadsområdet ägs av Armada Bostäder AB och är således privat område och gäller under de parkeringsbestämmelser som fastställs av Armada.

Området bevakas av anlitat företag:

Euro Park Svenska AB

117 60 STOCKHOLM

Besöksadress: Årstaängsvägen 7A

Tel: 08-556 306 70 Dagtid

Tel: 08-540 200 50 Kvällar och helger

Fax: 08-18 77 43

Våra befintliga hyresgäster söker lediga fordonsplatser digitalt via bostadskön. Välj fordonsplats istället för bostad i hyresobjekt under sökfiltreringen.

Du aktiverar dig för fordonstorget genom att logga in på Mina Sidor. Alla våra hyresgäster har redan ett befintligt konto på Mina Sidor.

Du lägger sedan intresse på den p-plats du är intresserad av samt tackar ja, om du får ett erbjudande. Bogruppen tar då kontakt via e-post eller telefon för att boka in tid för kontraktsskrivning.

Tvättstugeregler

Välkommen till din tvättstuga!

Här gäller följande regler:

 • Ej utnyttjad bokad tvättid kan efter 30 minuter disponeras av annan hyresgäst
 • Torkutrustning får användas en halvtimme efter avslutad tvätt
 • Töm alla fickor i kläderna innan du stoppar in dem i maskinen
 • Bygel-BH ska tvättas i tvättpåse. Byglar som lossnat är den vanligaste orsaken till skador på maskinerna
 • Använd aldrig klorin eller färgningsmedel i maskinerna
 • Mattor får bara tvättas i särskild grovtvättmaskin
 • Husdjur får inte vara i tvättstugan
 • Rökförbud gäller i tvättstugan och i alla andra gemensamma utrymmen.
 • Efter varje tvättpass ska det städas. Så här gör du:
  • torka av bänkar & maskiner med lätt fuktad trasa
  • torka ur tvättmedelsfacket och lämna locket uppställt
  • ta bort luddet i torktumlaren
  • sopa & våttorka golvet
  • plocka med dig all tvätt
  • stäng alla fönster

Gör en felanmälan om något i tvättstugan gått sönder!

Miljötipset

Så här kan vi hjälpas åt för att skona miljön:

 • Använd miljömärkta tvättmedel.
 • Överdosera inte tvättmedel. Kolla på paketet hur mycket som behövs beroende på vattnets hårdhetsgrad, som är mjukt i vår kommun
 • Tvätta ej på högre temperatur än vad som står på plagget. Moderna maskiner och tvättmedel är mycket effektiva.
 • Låt inte torkrum och torkskåp stå på i onödan.

Skärpta regler - t ex för att hyra ut i andra hand m m


Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

Andrahandshyrans storlek

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader.

Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Inneboende

Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboendesituation.

Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

Lägenhetsbyte

Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Både hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och den som lägenheten överlåts till ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år.

Olagligt i vissa fall

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög.

Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår