Armada Fastigheter

Hyresavtal

Vem ansvarar för vad? - Hyresavtalet avgör. Här finns information kring hyresavtalet gällande kommunala hyresgäster. För våra övriga hyresgäster gäller varje enskilt tecknat hyreskontrakt.

Allmänna avtalsbestämmelser

Krysslista - gränsdragning för underhållsansvar