Armada Fastigheter

Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Miljökrav för våra underentreprenörer samt leverantörer

När ni jobbar på uppdrag åt Armada inkluderas ni i vårt miljöarbete. Era kunskaper är viktiga för att våra miljörutiner ska fungera. Nedan informerar vi om vad ni och den personal ni tillhandahåller måste känna till:

Lagstiftning och miljöpolicy
När ni jobbar på uppdrag åt Armada ska ni följa gällande lagstiftning, lokala ordningsregler samt Armadas miljöpolicy.

Inköp
Armada väljer miljömärkta produkter när det är möjligt. Vi rekommenderar er att göra detsamma.

Kemikalier och faromärkta produkter
Om ni använder kemikalier och faromärkta produkter i arbetet ska ni ta med säkerhetsdatablad, ha utrustning för uppsamling av spill samt själva ordna borttransport av avfall. Lagring på våra områden får ske endast efter särskild överenskommelse.

Avfall
Ni ordnar själva borttransport av ert avfall enligt gällande lagar och lokala regler.

Armada Bostäder AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Armada Bostäder AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

98 bostadsföretag med 371 356 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även Armada Bostäder med i Klimatinitiativet.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.
Grönt Teknikvalscertifikat

Genom att biokonvertera 7 st anläggningar har Armada Fastighets AB sparat, i jämförelse mot traditionell teknik, 133 254 kr samt gjort en minskning med 17 ton CO2 för år 2022.

Grönt Teknikvalscertifikat
Certifikat för grönt teknikval gällande avfall och avlopp

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår