Armada Fastigheter

Bostadskön - nya Mina sidor

I och med bytet av fastighetssystem till en mer digitaliserad och modern bostadskö har styrelsen för Armada Bostäder AB tagit beslut om att avveckla den administrativa avgiften från och med 1 juli 2024 och istället ersatta  den med ett aktiveringskrav. 

Som sökande måste man därför logga in och aktivera sig inom en 12-månaders period för att behålla sina köpoäng. En påminnelse går ut via mail 13 dagar innan. Det är därför mycket viktigt att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. 

Missar man att logga in och aktivera sig inom en 12-månaders period förlorar man sina köpoäng och de går inte att få tillbaka. 

Den administrativa avgiften avvecklas i och med att det nya systemet inte längre är lika administrativt krävande och många moment sköts numera helt automatiserat.

Signering/uppsägning av avtal är nu möjligt att hantera via digital signering på Mina sidor. 

Hälsningar

Armada Bostäder AB

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår