Armada Fastigheter

Eldning avrådes från och med 29 maj 2020

Eldning avrådes från och med den 29 maj.

Med anledning av att det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark har beslut fattats om att avråda från eldning i samtliga kommuner som ingår i Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms läns ansvarsområde, bland annat i Sthlm län, Uppsala län, Enköping, Håbo och Gotland.

Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Läs mer här

Tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk