Armada Fastigheter

Parkeringsbestämmelser

Det här gäller för dig som hyresgäst:
Du får:

Köra till och parkera på din förhyrda parkeringsplats. En förhyrd p-plats gäller för ett (1) motorfordon. Du sköter själv snöskottning och eventuell sandning av din förhyrda parkeringsplats.

Köra fram till port för av- eller pålastning av tyngre gods. I samband därmed tillåts uppställning under högst 10 minuter. Du måste snabbt vid behov kunna flytta bilen för att ge plats för utryckningsfordon.

Du får inte:

Parkera på någon annans plats än din förhyrda parkeringsplats, alltså ej på besöksparkering. Enligt gällande kontraktsbestämmelser är hyresgäst eller annan boende som disponerar bil, skyldig att teckna någon form av parkeringskontrakt (garageplats eller öppen p-plats). I vissa av våra områden gäller p-automat med betalning per timme, dygn, dagar månad m m för en öppen p-plats utan el.

Du får inte köra eller ställa din bil med något hjul på grönytor, lekplatser eller andra ej körbara ytor.

Det är inte tillåtet att förvara saker på din förhyrda p-plats såsom däck, dunkar, bilbarnstolar m m. P-platsen är endast till för ditt motorfordon (personbil/MC). Ditt fordon ska vara i körbart skick och får inte vara avställt.

Ladda inte din el-bil i motorvärmaruttaget, det utgör en stor brandrisk. El-apparater med större effekt än 800 watt får ej heller användas i motorvärmaruttagen.

Besökare får:

Parkera på markerad p-plats på Armadas besöksparkering/betalplatser. Vid längre besök kan ett tillfälligt parkeringstillstånd hämtas ut på Armadas kontor under deras öppettider. I akuta fall kan även kommunens reception eller vårt förvaltningsbolag hjälpa till att skriva ut ett tillfälligt parkeringstillstånd under deras öppettider.

Köra fram till port för på- och avlastning på samma villkor som för boende enligt ovan.

Besökare får inte:

Parkera på annan plats än besöksparkering/betalplatser.


HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 telefontid 09:00 -11:30

marknad@armadafast.se

För samtliga p-platser gäller att anvisning genom p-vakt eller skylt skall följas. Den som inte följer dessa regler skall erlägga en kontrollavgift. Inbetalningskort jämte uppgift om typ av avtalsöverträdelse anbringas synligt på fordonet. Kontrollavgiften skall erläggas inom två veckor. I annat fall överlämnas ärendet till juridisk inkassobyrå för vidare åtgärder. Kostnaden kan då bli större. Om du anser att p-vakt felaktigt påtalat något avtalsbrott bör du snarast skriftligen motivera detta till Euro Park. Du underrättas sedan skriftligen om beslutet.

Bostadsområdet ägs av Armada Bostäder AB och är således privat område och gäller under de parkeringsbestämmelser som fastställs av Armada.

Området bevakas av anlitat företag:

Euro Park Svenska AB

117 60 STOCKHOLM

Besöksadress: Årstaängsvägen 7A

Tel: 08-556 306 70 Dagtid

Tel: 08-540 200 50 Kvällar och helger

Fax: 08-18 77 43

Våra befintliga hyresgäster söker lediga fordonsplatser digitalt via bostadskön. Välj fordonsplats istället för bostad i hyresobjekt under sökfiltreringen.

Du aktiverar dig för fordonstorget genom att logga in på Mina Sidor. Alla våra hyresgäster har redan ett befintligt konto på Mina Sidor.

Du lägger sedan intresse på den p-plats du är intresserad av samt tackar ja, om du får ett erbjudande. Bogruppen tar då kontakt via e-post eller telefon för att boka in tid för kontraktsskrivning. Kontraktet ska vara påskrivet inom en vecka - i annat fall läggs platsen ut på nytt till fordonstorget.

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår