Armada Fastigheter

Uppsägning

En uppsägning ska alltid vara skriftlig, mail eller fax godkänns ej. Uppsägningen undertecknas av samtliga som står för kontraktet och skickas per post till oss, alternativt lämnas in på vårt kontor eller lämnas i vår vita brevlåda utanför vårt kontor. Det är också bra om du anger din nya adress och uppgifter om vem som kan visa lägenheten för nya hyresgäster. Vi skickar alltid en bekräftelse på uppsägningen tillsammans med avflyttningsinformation.

Uppsägningstid

Du har tre hela månaders uppsägningstid räknat från närmaste månadsskifte efter uppsägningen. Exempel: lägenheten sägs upp någon gång under januari månad, ditt avtal upphör 30 april.

Naturligtvis kan du själv önska att bli av med lägenheten till ett tidigare datum. Det är dock alltid den kund som skriver kontrakt på din lägenhet som avgör om ett snabbare övertagande kan accepteras.

Visning

När du har sagt upp ditt hyresavtal börjar vi leta efter en ny hyresgäst till lägenheten. För att ge den nya hyresgästen möjlighet att komma och titta på sin nya bostad behöver vi din hjälp med visning. OBS! Du är enligt hyreslagen skyldig att låta visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten.

Publicering av lägenheter sker löpande. Vi skickar ut erbjudande till fem intressenter och de har 8 dagar på sig att gå och titta på lägenheten samt ge oss ett svar om de är intresserade av lägenheten. Det är du och intressenterna som kommer överens om dag och tid för visning.

Avflyttningsbesiktning

Kontakta i god tid före önskad besiktningsdag vårt förvaltningsbolag på telefonnummer 08-540 200 50 för att boka besiktning.

Besiktning av lägenheten och tillhörande förråd ska ske när lägenheten och förråd är helt tömda samt städade. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag m m) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Eventuellt borttagna badkar, köksskåp o s v ska vara återställda. Om du fått bruksanvisning eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Om exempelvis egna vitvaror (diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare) eller väggfasta garderober lämnas kvar till nästa hyresgäst måste ett avtal gällande övertagande av inventarier upprättas och lämnas till besiktningsmannen. Om den nya hyresgästen sedan ej önskar skriva på avtalet och överta inventarierna, blir avflyttande hyresgäst debiterad för kostnaderna i samband med bortforslingen. Vi godkänner inga avtal om övertagande gällande övriga inventarier såsom hyllor, lösa garderober osv. – sådana inventarier ska vara borttagna vid avflyttningsbesiktningen

Om inte alla möbler och kartonger är utflyttade måste vi tyvärr reservera oss för de ytor som ej är besiktningsbara och debitering sker då i efterhand, vid eventuellt upptäckta debiterbara skador.

Hyresgästen bör närvara vid besiktningen.

Brister i städningen debiteras.

Återlämnande av nycklar mm

Nycklar och taggar m m bör lämnas snarast efter avflyttningsbesiktningen, dock senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyresavtalet upphört i receptionen på vårt kontor i Alceahuset, Hackstavägen 22, entréplan. Vi är tacksamma om alla nycklar är borttagna från eventuella nyckelringar innan återlämnandet.

Alla nycklar och brickor/taggar som kvitterats ut vid inflyttningen och eventuellt efterbeställda ska återlämnas. Saknas nycklar eller att nycklar utan Armadas rekvisition (s k piratnycklar) lämnas, sker låsbyte obligatoriskt och detta debiteras avflyttande hyresgäst. Har ni kvitterat ut nycklar för hänglås till förråd så ska hänglåset låsas och lämnas kvar på förrådet samt nycklarna återlämnas tillsammans med övriga nycklar. Detta för att undvika att någon obehörig lägger beslag på förrådet, om det lämnas olåst mellan två hyresgäster.

Glöm ej ta bort eventuell bokningscylinder från tvättstugetavlan och lämna åter. Till cylindern hör 2 st nycklar.

Hos boende på Bergavägen 7-9 finns en TV-sladd, en s k Balun, som tillhör lägenheten och ska lämnas kvar, vilket noteras på besiktningsprotokollet. Saknad TV-sladd debiteras enligt gällande prislista.

För dem som bor på Stenhagen 1 (Handlare Janssonsväg 1-5 samt Stenhagsvägen 34B - 34C) finns en TV-box med kort som tillhör lägenheten och ska lämnas kvar, vilket noteras på besiktningsprotokollet. Saknad TV-box och/eller kort debiteras enligt gällande prislista. Det finns ett fönsterhandtag som även tillhör lägenheten och ska återlämnas tillsammans med nycklarna vid avflytt.

Flyttstädning

Du ska se till att lägenheten är i bra skick när du flyttar, var därför noggrann med flyttstädningen. Du får betala städningen i efterhand om det är slarvigt städat. Hela lägenheten ska vara ordentligt städad, kom även ihåg balkong och förråd. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

El

Uppsägning av fasta elabonnemanget hos E-ON görs av oss på Armada. Om du har den rörliga delen hos annan leverantör måste du själv säga upp den delen.

Kabel-TV/Bredband/Telefoni

Glöm ej säga upp detta själv!

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket www.skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring www.adressandring.se

HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 - telefontid 09:00 - 11:30

marknad@armadafast.se

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår