Armada Fastigheter

Hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand?

Då ska du lämna in en ansökningsblankett till Armada Bostäder AB och få vårt godkännande till uthyrningen.

Tillstånd kan lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provboende med sambo, andra särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda skäl för uthyrning och Armada inte har befogad anledning att vägra samtycke.

T ex

  • Studera på annan ort
  • Arbeta tillfälligt på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Flytta ihop med någon på prov
  • Få vård på sjukhus eller liknande

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för max 1 år. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande. Om hyresgästen förvärvat villa eller bostadsrätt eller förhyrt annan lägenhet godkänns inte begäran om andrahandsuthyrning av lägenhet för exempelvis provboende, då det är att anse som ett förvärv av långsiktig karaktär.

Att tänka på

Vid en andrahandsuthyrning är det också viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Utomlandsvistelse

Om du ska vistas utomlands under tiden, ska fullmakt lämnas till någon i Sverige, som kan företräda dig i alla angelägenheter som rör lägenheten.

Andrahandshyresgästen

Person som gjort sig känd hos oss som störande, accepteras ej som andrahandshyresgäst. Andrahandshyresgästen skall informeras om, att han/hon ska avflytta senast när andrahandsavtalet upphör och kan ej påräkna med att få bo kvar i lägenheten.

Andrahandshyresgästen får heller inte ha ett eget bostadshyresavtal med Armada. Om så är fallet måste detta avtal sägas upp.

Återflyttning

Om du inte tänker återflytta till lägenheten, skall kontraktet sägas upp.

Kontraktet

Ett andrahandskontrakt upprättas, finns hos bokhandel, och inlämnas till oss för godkännande. Ange adress och telefonnummer där vi kan nå dig, om något händer som berör lägenheten.

Tillstånd gäller en bestämd person, om du vill hyra ut till någon annan, krävs nytt tillstånd.

Om Armada upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd sägs hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet som bostad, vilket ger rätt till uppsägning.

Kostnad om f n 500 kr utgår för namnbyte på lägenhetsdörr samt trapphuslista (obligatoriskt) vilket även inkluderar namnbyte åter igen, efter andrahandsuthyrningens utgång.

GLÖM EJ ATT BIFOGA DE INTYG SOM BEHÖVS FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDET!

HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 telefontid 09:00 - 11:30

marknad@armadafast.se

Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

Andrahandshyrans storlek

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, får du bara ta betalt för dina egna kostnader.

Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

Inneboende

Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboendesituation.

Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

Olagligt i vissa fall

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög.

Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

 

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår