Armada Fastigheter

Byt bostad

Om dina behov av bostad ändras kan du kanske hitta en ny bostad bland våra lediga lägenheter eller genom att själv hitta en bytespartner och göra ett s k direktbyte.

Vid byte av lägenhet via vår kö måste man börja om genom att ställa sig i vår bostadskö och samla köpoäng (OBS! gäller ej vid ett direktbyte).

Du kan då söka en ny lägenhet på vår hemsida bland våra lediga lägenheter. Tänk på att du som regel har 3 månaders uppsägningstid på din nuvarande lägenhet.

Bostadsbyte genom direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är heller inget krav att den du byter bostad med ska vara en Armada hyresgäst.

För att vi ska godkänna ett lägenhetsbyte måste beaktansvärda skäl finnas. Sådana skäl kan vara förändringar som efter avtalets tecknande uppstått i familje-, ekonomi- eller arbetssituation. Det är viktigt att båda parter utförligt beskriver skälen för lägenhetsbyte i ansökan till oss, om båda parter är hyresgäster hos Armada. De angivna skälen ska påvisa det förändrade förhållande som har bidragit till att ett lägenhetsbyte har blivit aktuellt för er. Observera att du tillsammans med din ansökan måste lämna intyg som styrker ditt/ert skäl till direktbyte. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Ett direktbyte måste förstås alltid godkännas av Armada och nya hyreskontrakt undertecknas!

När du hittat någon att byta med ska ni tillsammans lämna in en ansökan om direktbyte till oss. Blanketten ska undertecknas av båda parter och måste vara oss tillhanda minst två (2) månader innan bytet ska ske. OBS! Vi handlägger inga direktbyten till 1 januari samt 1 juli och 1 augusti. Är det ett direktbyte med en bytespart hos annan hyresvärd, s k direktbyte utom Armada, kan det vara längre handläggningstider.

Att tänka på vid bostadsbyte

Både vid internbyte genom vår bostadskö samt direktbyten inom Armada görs först en förhandsbesiktning, då noteras debiterbara skador som skall regleras innan nytt kontrakt kan skrivas. Sedan blir det ytterligare en avflyttningsbesiktning när lägenheten är helt tom samt städad och för eventuellt ytterligare debiterbara skador som då upptäcks blir du fakturerad i efterhand.

Den som vill göra direktbyte av lägenhet och kommer från annan fastighetsägare, d v s direktbyte utom Armada, ska lämna inkomstuppgifter, anställningsavtal, personbevis samt kopia på sitt hyresavtal tillsammans med bytesansökan.

Garage- eller p-plats följer inte med utan sägs automatiskt upp i samband med direktbytet, så det är viktigt att notera om man behöver p-plats eller garageplats på ansökan.

OBS! Läs igenom blanketten Ansökan om direktbyte innan du fyller i den. Ansökan måste innehålla samtliga efterfrågade uppgifter, glöm ej bifoga eventuella intyg som styrker de beaktningsvärda skälen. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Är både du och din bytespart hyresgäster hos Armada? Då får ni byta om ni:

 • Har beaktansvärda skäl – vilket t ex kan vara att antal medlemmar i hushållet har minskat eller ökat, nytt jobb på annan ort, väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden till följd av sjukdom eller pensionering.
 • Inte har några skulder till Armada
 • Inte är eller har varit föremål för störningsärenden
 • Har betalat hyran punktligt
 • Att förhandsbesiktningen blir godkänd
 • Avse att bo permanent i den nya bostaden

Är bytesparten hyresgäst hos annan hyresvärd? Då gäller följande:

 • Armadas hyresgäst måste kunna uppvisa beaktansvärda skäl (se exempel enligt ovan)
 • Den bytespart som inte är hyresgäst hos Armada ska ha tillräcklig fast inkomst (3 x hyran)
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Skött hyran samt inte haft några störningsärenden hos tidigare hyresvärd
 • Avse att bo permanent i den nya bostaden

Så här ansöker du:

Välj den ansökningsblankett som passar ditt bostadsbyte: ansökan om Direktbyte inom Armada eller ansökan om Direktbyte utom Armada.

Fyll i och underteckna ansökan. Var noggrann med att ange ditt skäl till bytet samt bifoga eventuella intyg som styrker ditt skäl, eftersom det är en viktig förutsättning för att bytet ska kunna handläggas.

Skicka in ansökan komplett med alla handlingar till Armada Bostäder AB, Box 505, 184 25 ÅKERSBERGA.

HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 telefontid 09:00 - 11:30

marknad@armadafast.se

Skärpta regler

Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

Lägenhetsbyte

Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Både hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och den som lägenheten överlåts till ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år.

Olagligt i vissa fall

Det är brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Illustration: Byggnader
Illustration: Byggnader

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår