Armada Fastigheter

Uthyrningspolicy

Våra lägenheter förmedlas till den som har flest köpoäng och i övrigt uppfyller vår uthyrningspolicy.


Vår bostadskö är internetbaserad och vi tar inte emot bostadsansökningar i pappersform.


Kriterier att uppfylla:
• Du ska vara 18 år fyllda.
• Du ska ha svenskt personnummer.
• Ansökan är personlig och den går inte att överlåta på annan person.
• Möjlighet att lägga till medsökande gäller inom 14 dagar från registrerad ansökan, kontakta handläggaren för hjälp - därefter finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand.
• Armada har inga förturer.
• En bostadsansökan = 1 lägenhet.
• Genom att betala den årliga administrativa avgiften, 325:- för extern sökande (innehar ej lägenhetskontrakt i Armadas bestånd) samt 100:- för intern sökande (innehar lägenhetskontrakt i Armadas bestånd), som skickas ut en gång per år, så behåller man sin plats i kön.
• Kötiden börjar räknas från den dagen du registrerar dig.
• Inte ha någon hyresskuld eller betalningsanmärkning.
• Goda referenser från eventuell tidigare hyresvärd.
• Du som hyresgäst får inte inneha annat permanentboende, såsom annan hyresrätt/bostadsrätt/villa/radhus. Din bostad hos Armada räknas som ditt permanentboende, där du bor och ska vara folkbokförd.
• Du ska ha en gällande hemförsäkring under hela din boendetid hos Armada.
• Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
• Efter 5 st Nej/Ej svar - inom en 60 månaders period - spärras man att lägga intresseanmälningar på lediga lägenheter i 12 månader.
• Stadigvarande inkomst, före skatt, på minst tre gånger hyran*. Som inkomst räknas: lön, CSN, sjukersättning, a-kassa, pension, föräldrapenning m m - se mer information under inkomstkrav. Vi godkänner inte försörjningsstöd (kallades tidigare för socialbidrag) som inkomst.


* Exempel: Hyra 5000 kr x 3 innebär bruttoinkomst minimum 15 000 kr.

Samtliga krav utom inkomstkravet gäller även om du bor hos oss sedan tidigare och vill göra ett internbyte. Du ska dock ha skött dina hyresinbetalningar under minst 12 månader och inte ha några övriga anmärkningar (t ex störningar) som vår hyresgäst. En förhandsbesiktning av nuvarande lägenhet skall även utföras.


För att teckna avtal till trygghetsboende måste du ha fyllt 70 år.


Körutin vid ny lägenhet.
• När du har tilldelats en lägenhet hos oss så nollställs dina köpoäng. Vill du fortsätta stå kvar i kön måste du aktivera dig i kön på nytt.
• Är ni två på avtalet nollställs ni båda två.
• I samband med att detta sker blir du spärrad att lägga intresseanmälningar på lediga lägenheter i vårt kösystem i 12 månader.


Skillnader beroende på om en eller två står på avtalet:

Två bor i lägenheten, båda står på avtalet:
• Den gemensamma inkomsten räknas när ni söker lägenheten. Detta gör det lättare att få en lägenhet och ger en större ekonomisk trygghet.
• Ni har gemensamma rättigheter och skyldigheter i allt som rör lägenheten.
• Bådas köpoäng nollställs i samband med avtalstecknande.


Två bor i lägenheten, bara en står på avtalet:
• Den som står på avtalet får lägenheten baserat på dennes inkomst.
• Bara den som står på avtalet har rätt till lägenheten om något inträffar, exempelvis vid separation.
• Den som skrivit på avtalet är den som får sina köpoäng nollställda.


HANDLÄGGARE HOS ARMADA:

Bogruppen 08-540 808 09 telefontid 09:00 - 11:30

marknad@armadafast.se

Illustration av nycklar
Illustration av nycklar