Armada Fastigheter

Inkomstkrav

För att få hyra en lägenhet av oss är det viktigt att vi ser att du klarar av hyran på lägenheten du sökt. Vi beräknar din ekonomi genom att begära in skriftliga inkomstuppgifter av dig som står först på tur till lägenheten.

Förbered gärna genom att ladda upp dina intyg i god tid på Mina Sidor, så att de finns tillgängliga när vi behöver underlagen (giltighetstiden för uppladdade intyg är 6 månader). Alla handlingar vill vi ha uppladdade i PDF-format.

Kreditupplysning

Vi beställer en kreditupplysning för att kontrollera att du inte har några betalningsanmärkningar eller skulder.

Din ekonomi är viktig

Det är viktigt att vi kan se att du klarar av hyran för lägenheten du söker. Om vi inte kan godkänna dig enligt våra kriterier nedan måste vi förmedla lägenheten till nästa person i turordningen.

Betalningsanmärkningar godkänns ej.

Har du skuldsanering skall denna vara skött under minst ett år.

Vilken inkomst behöver du?

Ditt hushåll ska ha en stadigvarande inkomst som står i förhållande till hyran på lägenheten. Det är viktigt att din inkomst räcker både till hyran samt familjens försörjning.

Till hushållet räknar vi dig som står i kön. Har du en medsökande (som stadigvarande avser att bo tillsammans med dig i lägenheten) räknas även dennes inkomst med.

Om du bor med någon ytterligare, till exempel barn, syskon eller vän, kan du inte räkna med deras inkomst som en del av hushållet.

Du ska styrka hushållets inkomst under minst sex månader framåt räknat från inflyttningsdagen/hyreskontraktsstart.

Hushållets bruttoinkomst ska vara minst tre månadshyror, se exempel:

Lägenheten du vill hyra kostar 5 000 kr/månad. 5 000 x 3 = 15 000 kr. Ditt hushåll behöver ha en stadigvarande inkomst om minst 15 000 kr/månad före skatt (bruttoinkomst).

Om du redan är hyresgäst hos oss och söker ny lägenhet via vår internkö måste du ha betalat dina tidigare hyror i tid samt inte varit föremål för störningsanmärkningar. En förhandsbesiktning skall även utföras innan godkännande för att se att vårdplikten av lägenheten skötts.

Hur styrker du din inkomst?

De vanligaste typerna av inkomst som vi godkänner är:

Inkomst från arbete

Inkomst från arbete styrker du genom att ladda upp ett anställningsavtal. Det ska tydligt framgå arbetsgivarens namn, organisationsnummer, anställningsform, anställningsdatum, inkomst, arbetsställe och anställningens omfattning (exempelvis heltid).

Vid provanställning, timanställning, visstidsanställning eller liknande anställning ska arbetsgivaren även lämna en uppskattning om den framtida anställningen i ett arbetsgivarintyg.

Ladda upp lönespecifikationer för de tre senaste månaderna.

Föräldrapenning

Föräldrapenning styrker du genom att lämna in utbetalningsplan från Försäkringskassan med uppgift om antalet kvarstående SGI-dagar.

Inkomst från eget aktiebolag

Inkomst från eget aktiebolag styrker du genom att ladda upp en kopia av registreringsbevis tillsammans med intyg från revisor på beräknad inkomst för en tid om sex månader framåt räknat från inflyttningsdagen. Intyget ska vara utfärdat för detta tillfälle. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år. Om revisorskravet för aktiebolag inte uppfylls ska motsvarande intyg utfärdas av redovisningsbyrå.

Inkomst från enskild firma

Inkomst från enskild firma styrker du genom att ladda upp en kopia av registreringsbevis, bokslut och handling på taxerad inkomst från föregående år. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år.

A-kassa

A-kassa styrker du genom att ladda upp ett intyg från a-kassan som styrker medlemskap. Intyget ska vara utfärdat för detta tillfälle, ha uppgift om inträdesdatum och kvarstående dagar. Minst 132 dagar (motsvarar sex månader) ska finnas kvar räknat från inflyttningsdagen/hyreskontraktsstart.

Studiebidrag och studielån från CSN

Studiebidrag och studielån styrker du genom att ladda upp ett antagningsbesked från skolan tillsammans med kopia av CSN:s utbetalningsplan för kommande period.

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag styrker du genom att ladda upp kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Bostadstillägg

Bostadstillägg styrker du genom att ladda upp kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.

Barnbidrag

Barnbidrag styrker du genom att ladda upp en kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Underhållsstöd

Underhållsstöd styrker du genom att ladda upp kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning

Sjukersättning eller aktivitetsersättning styrker du genom att ladda upp en kopia på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Ålderspension

Ålderspension styrker du genom att ladda upp en kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.

Övriga pensionsutbetalningar

Övriga pensionsutbetalningar styrker du genom att ladda upp en kopia på beslut och aktuellt utbetalningsbesked.

Försörjningsstöd och etableringsstöd samt bankmedel räknas inte som inkomst.


Borgen kan accepteras, dock måste sökandes inkomst själv täcka minst 90% av hyran.

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår