Armada Fastigheter

Välkommen till Armada!

Armada Bostäder AB har ca 1500 lägenheter, de flesta belägna centralt i Åkersberga och vid Åkers Kanal, men även ute på landsbygden såsom Roslags Kulla och Ljusterö. Lägenheterna förmedlas via vår bostadskö. Alla som fyllt 18 år är välkomna att ställa sig i Armadas bostadskö. Man vet aldrig när livet förändras och man behöver en hyresrätt. Då kan kötid underlätta.

Skonaren 4 jpg

Hur fungerar bostadskön?

Under Mina sidor söker du själv de lägenheter du är intresserad av.

Nu har du även möjlighet att aktivera dig och söka lediga fordonsplatser - välj fordonsplats i sökfiltreringen för hyresobjekt. Man aktiverar sig för fordonstorget via Mina Sidor under Mitt sökande. Alla som har ett hyresavtal med Armada har redan ett befintligt konto samt tillgång till Mina Sidor. Du loggar lätt in via Mobilt BankID alternativt via användarnamn och lösenord.

All uthyrning av lägenheter sker via webbplatsen och du måste vara registrerad i Armadas bostadskö samt logga in en gång per år för att stå kvar i kön. För att kunna ta emot våra mail måste du ha en verifierad e-postadress.

Läs mer om vägen till en lägenhet här.

Stenhagen 1 Lek Liten

Nyheter

Har du varmt hemma?

Värmeböljor med höga temperaturer kan vara påfrestande, särskilt för personer i riskgrupper. Det kan också bli väldigt varmt inomhus. Här har vi samlat några tips du kan testa för att minska värmen
Läs mer

Semesterstängt

Kontoret har helt semesterstängt mellan 15 juli - 26 juli 2024 (vecka 29 samt 30). Akuta ärenden som ej kan vänta tills kontoret öppnar hänvisar vi till vår driftentreprenör på telefonnummer 08-540
Läs mer

Miljöpolicy

Img 0881

Armada verkar för att långsiktigt äga, förvalta och förädla fastigheter för såväl bostäder, förskolor, skolor och lokaler. Målet är att detta sker på ett miljömässigt hållbart sätt där miljöbelastningen minimeras under hela fastigheternas livscykel. Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en trevlig, hållbar och sund boende- eller lokalmiljö. Miljöfrågorna har därför en central roll såväl på lång sikt som i den dagliga verksamheten.

Vi vill genom ett aktivt miljöarbete, ständiga förbättringar, förebyggande åtgärder och miljökompetenta medarbetare verka för en positiv miljöanpassad boendemiljö samt förbättrad miljöprestanda. Att följa gällande lagstiftning samt uppfylla bindande krav från intressenter betraktar vi som ett minimum.

För att skydda miljön, uppnå ökad hållbarhet i ett livscykelperspektiv samt förbättrad miljöprestanda ska vi:

• vid inköp och upphandling alltid ta hänsyn till miljönytta

• kontrollera att leverantörer uppfyller ställda miljökrav under upphandlingsförfarandet, samt att kraven efterlevs under avtalstiden

• kontinuerligt arbeta med energioptimering och resurseffektivisering

• kommunicera miljöfrågorna till våra kunder och hyresgäster med syfte att öka deras medvetenhet och engagemang kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågorna

Vår miljöpolicy gäller för alla de bolag inom Armadakoncernen som omfattas av vårt miljöledningssystem.

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår