Armada Fastigheter

Bostadskön

Med anledning av krigssituationen i Ukraina så kommer en del av Armadabeståndets vakanta bostäder tillfälligt behövas användas för mottagande av krigsflyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet som Österåkers kommun, liksom Sveriges andra kommuner, fått ansvar att ta emot.

Detta innebär att antalet lägenheter som publiceras i vår ordinarie bostadskö tillfälligt kommer att minska under några månader.

Det har även skett en minskning av antalet uppsägningar de senaste månaderna, vilket också bidrar till en minskning av antalet publicerade lägenheter.

Vi ber Er som bostadssökande om förståelse för denna tillfälliga minskning, vilket som sagt till största del beror på den världssituation som vi dessvärre just nu befinner oss i.

Med vänlig hälsning

Armada Bostäder AB

Vi använder oss av kakor för att spara dina inställningar och förbättra din upplevelse på vår webbplats

Jag förstår