Armada Fastigheter

Renovering av parkeringsgarage/däck vid Norrgårdsvägen 13-17

Inom kort påbörjar vi renovering av parkeringsgaraget vid Norrgårdsvägen 13-17.

Renoveringen beräknas pågå under 4 - 6 månader.

Under denna tid kan inte parkeringen användas då det är en byggarbetsplats.

Med vänlig hälsning

Armada Bostäder AB